Agenda

De inspiratiesessies zijn niet verder ingepland; er wordt gewerkt aan de invulling van de agenda.